Missie

Initiëren en implementeren van een laagdrempelig Platform voor de burger om, met behulp van WhatsApp, E-mail en Social media, de veiligheid in de eigen buurt te verhogen. Daarnaast willen we burgers ondersteunen bij het onderhouden van het Platform.

Goed georganiseerd

Assen-Alert biedt een goed georganiseerd Platform voor burgers om sámen met de Politie en de Gemeente verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid.

Goede communicatie

Assen-Alert biedt een effectief communicatie kanaal om minder acute informatie over veiligheid in de buurt onder buurtbewoners te verspreiden. Ook helpt het om de communicatie tussen burgers en de bevoegde instanties te coördineren.

Van en voor de burgers

De Assen-Alert WhatsApp buurt groepen worden beheerd door wijk inwoners. Deelname aan een Alert-groep is gebonden aan strikte en expliciete (privacy) regels.

Wie zijn wij?

Een team van vrijwilligers met een hart voor een veiliger samenleving vormen samen de sturende kracht achter Stichting Buurt Alert Nederland
Bert Hillenga
Bert Hillenga
Voorzitter
Judith Gunneweg
Judith Gunneweg
Secretaris
Chad Megenis
Chad Megenis
Penningmeester

Aangesloten wijken

Zie ook http://assen-alert.nl

Is buurtpreventie via socialmedia iets voor uw buurt, wijk of stad?