Over SBAN

Missie

De Stichting Buurt Alert Nederland (SBAN) heeft een laagdrempelig en veilig Platform geïnitieerd dat met behulp van whatsapp, e-mail en social media, de veiligheid voor inwoners van de eigen buurt verhoogt. De Stichting realiseert zich dat de veiligheid en beveiliging van burgers zich begeeft op het snijvlak van individuele verantwoordelijkheid en die van de publieke overheid. Samenwerking met diverse betrokkenen staat bij ons derhalve centraal om deze doelstelling gestalte te geven. Welke normen, waarden en overtuigingen staan centraal in ons handelen? De belangrijkste zijn: integriteit, professionaliteit, inwoner-gerichtheid en transparantie. burgers bij het ondersteunen en onderhouden van het Platform.

Visie

De Stichting onderstreept het belang om vanuit diversiteit en inclusie direct betrokkenen (mensen en organisaties) met elkaar in verbinding brengen om vanuit samenwerking de individuele (persoonlijke) en gezamenlijke veiligheid te verhogen, te borgen en te optimaliseren  in de bebouwde leefomgeving(en) in de wijk. De Stichting wil direct betrokkenen met elkaar in contact brengen die deze visie onderstreept. De ambitie van de Stichting is om binnen nu en 3 jaar tenminste 30 gemeenten in Nederland hierbij te ondersteunen.

Doelstellingen

De Stichting heeft zich ten doel gesteld om:

  1. De veiligheid van woonomgeving te verhogen en te verbeteren met behulp van gecontroleerde buurtpreventie en buurtpreventieprojecten;
  2. Een laagdrempelig en buurtbewoner-vriendelijk Platform op te zetten en ter beschikking te stellen te verbetering van de veiligheid in de woonomgeving. Het Platform maakt daarbij gebruik van whatsapp, e-mail en social media;
  3. Aanspreekpunt, onderhandelaar en facilitator te zijn voor en tussen de burger/bewoner en alle relevante partijen in het publieke domein zoals gemeente(n), politie e.a. direct betrokkenen;
  4. Instrumenteel te zijn ten behoeve van de samenwerking tussen direct betrokken partijen met betrekking tot de veiligheid van de burger/bewoner (feitelijk en perceptueel). De Stichting zal zich ten dienste stellen om de samenwerking te initiëren waar nodig en relevant;
  5. De Stichting zal vanuit een constructieve en actieve opstelling de samenwerking zoeken met partijen met vergelijkbare doelstellingen.