Assen reguleert wildgroei buurtapps

Click here to view original web page at hetccv.nl

Om een wildgroei aan WhatsAppgroepen te voorkomen, is in Assen 'Assen-Alert' bedacht. Belangrijk daarbij zijn spelregels, uniformiteit en samenwerken.

Marsdijk- en Peelo-Alert

Buurtpreventie met hulp van WhatsApp is populair en handig, maar soms ontstaat een chaos in al deze appgroepen. Om dit te voorkomen, zette wijkagent Harry Mulder samen met Chad Megenis Marsdijk-Alert op met een website en spelregels. In maart startte ook Peelo-Alert, waarbij de zogenaamde S.A.A.R. methode centraal staat: Signaleer, Alarmeer, App, Reageer. De berichten worden gecontroleerd door buurtvrijwilligers. Zij sturen berichten ook door naar de wijkagent.

Assen-Alert

Na een bezoek aan de burgemeester van Assen, is voor de hele gemeente 'Assen-Alert' gelanceerd. Elke wijk krijgt een eigen website en appgroep. De werkwijze wordt ondersteund door de politie en de gemeente Assen. Wie zich niet aan de spelregels van de appgroepen houdt, wordt verwijderd.

WhatsAppgroepen en buurtpreventie

Meer informatie over wat WhatsAppgroepen kunnen betekenen, bijvoorbeeld bij het voorkomen van woninginbraak, vindt u bij het onderwerp Woninginbraak. Daarnaast ontstaan in Nederland ook steeds meer buurtpreventieteams, meer informatie daarover bij het onderwerp Burgerparticipatie en Veiligheid.